CASA MA2

“Compartir la casa per la meitat

Autors:
Vimworks

Client:
Sergi

Ubicació | Data:
El Prat del Ll. 2013

Col·laboradors:
Arq. Tècnic  Lluís Madrid

Fotografia  Anna Pericas

El plantejament del projecte era dividir la casa per la meitat per aconseguir encaixar-hi dos habitages independents amb la condició de poder tornar a disposar de tot el conjunt en un futur.

Els dos punts claus van ser: la creació d’un accés independent al nou habitatge i la reorganització del programa amb la mínima intervenció possible.
El nou accés a l’habitatge es va disposar paral·lel a l’accés existent i mitjançant una sèrie d’elements es va configurar una promenade a través del pati fins a l’entrada situada a la primera planta. Es va construir amb elements lleugers, camuflats respectant l’arbrat existent i intentant interferir el mínim possible en les visuals de l’altre habitatge situat a la planta baixa.
Per a la reorganització interior del programa es va proposar tancar l’escala que comunicava les plantes superiors amb una estructura desmuntable i disposar-hi espais d’emmagatzematge que donessin servei a l’habitatge situat a la planta primera. Per evitar les obres a l’interior es va optar per la construcció d’un nou volum de fusta a la terrassa. Aquest es va convertir en el nou cor de l’habitatge i va passar a ser l’espai d’accés i la nova cuina, totalment oberta a l’exterior com una prolongació de la terrassa.

Category: