CASA NATRUS

“Capsa de fusta amb dues pells”

Autors:
Vimworks

Clients:
Benjamí i Teresa

Ubicació | Data:
El Prat del Ll.  2014

Col·laboradors:
Arq. Tècnic  Lluís Madrid i Joan Olona

Fotografia  Joan Guillamat 

En aquest cas es tractava de fer un habitatge unifamiliar entre mitgeres de 7 metres d’amplada.
La solució del projecte va ser construir la casa amb estructura prefabricada de panells de fusta CLT. Això agilitzava enormement el procés de construcció, augmentava les prestacions tèrmiques, i ajudava a construir de forma més eficient i sostenible.
La capsa de fusta es va revestir amb dues pells: una de xapa blanca i l’altra de fusta de làrix. La xapa blanca grecada resolia la paret mitgera i plegava cap a la façana del carrer. La pell de fusta resolia, en canvi, totes les cares on l’habitatge s’obria a l’exterior i la dotava de major calidesa. Xapa i fusta combinades sota el ritme de llum i ombres de les lames verticals.
L’interior s’estructurava amb dos elements centrals importants: un pati interior i l’escala.
El pati, junt amb el jardí posterior, donaven llum natural i ventilació a totes les estances de planta baixa i augmentaven la sensació d’amplitud i qualitat espacial. Al mateix temps, l’escala estava pensada com a pou de llum per il·luminar l’espai central de la casa, la zona d’accés, l’aparcament, i el bany de planta baixa. La col·locació de l’escala no es va idear només per il·luminar aquests espais sinó també per poder-la convertir en el nucli vertical de comunicació d’una possible remunta amb habitatges independents.

La casa Natrus, l’experiència de la primera obra construïda amb fusta.

Category: