IMAGIN CAFE

“Enjoy, Share, Create”

Autors:
Georgina Pericot + Vimworks

Arq. Tècnic i Project Manager:
Dalmau Morros Tecnics SLP

Fotografia:
Anabel Luna

Client:

CaixaBank

Ubicació | Data:
Barcelona 2018

Category: